Wednesday, August 11, 2010

Si Dr. Zeus A. Salazar bilang "Kidlat ng Liwanag"

KIDLAT NG LIWANAG
Ni Dr. Regulus "Ted" TantocoTulad ng Grekong Diyos
Pangalan mo'y hinangong lubos
Kidlat ng Liwanag
Ang iyong dulot
Sa kamalayang
Lito sa pag-inog.

Pantayong Pananaw
Hinango sa dilim
Ang lisyang paggagap
Sa kasaysayang atin
Sa wakas luminaw
Nalirip din natin
Ang masuyong daloy
Ng Nakaraang sikil

Salamat sa liwanag
Amin nang banaag
Ang dakilang agos
Ng Bayang nagpuyos
Humanap ng laya
Makakamit ding lubos
Dakila ka Dr. Salazar
Paghanga't paggalang, marubdob at taos.


________


Hango mula sa:

Tantoco, Regulus. "Kidlat ng Liwanag." Sayt ni A.N.B. Zas. http://zasalazar.multiply.com/journal/item/11


***********

No comments:

total pageviews since july 2010