Wednesday, June 8, 2011

Alay kay Dr. Dante Ambrosio (1951-2011)

 ni Wens Reyes


(Dr. Dante Ambrosio (1951-2011), full professor of history at the University of the Philippines, activist historian, specialized in early history and ethnoastronomy)

 


Dinala mo ang lahat sa isang talakayan patungkol sa kabihasnan
At naging saksi kami sa paghahawan mo ng bagong kamulatan
Na ang ating pagka-Pilipino ay mas lalong mauunawaan -
Tanawin at pagnilayan ang kalangitan sa maghapo't magdamag
Esposo ng karunungan ang nagpapahalaga sa kasaysayan at kalinangan!


Aalalayan ka ng buwan at tanikala ng mga bituin
May dagdag na tanglaw ang sambayanan sa gabing madilim
Biyaya ka ng Lumikha at sa Kanya magbabalik
Rurok ng iyong pagkapantas pamana sa susunod na salin-lahi
Obrerong mapagpalaya rin, ikaw na hindi nagapi
Sa bayan na lagi mong pinaglingkuran at binigyang ginhawa
Isang pagpupugay ang iyong naging buhay at pakikibaka
Oyayi ng langit ang sa iyo ngayo'y maghihimbing!

  

__________

Source:

Reyes, Wens. Alay kay Dr. Dante Ambrosio (1951-2011). 4 June 2011. https://www.facebook.com/notes/wens-reyes/alay-kay-dr-dante-ambrosio-1951-2011/10150200808058227


Raw photo credit:

http://www.arkibongbayan.org/2011/2011-06June05-tribute2dante/pix/dante/DanteFacebook2.jpg


..

Licencia de Creative Commons Reposts are licensed to the respective authors. Otherwise, posts by Jesusa Bernardo are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Philippines.

No comments:

total pageviews since july 2010