Saturday, February 5, 2011

The Fi-Am War as RACIST War of Invasion

by Jesusa Bernardo

 

SA MGA hindi pa nakakaalam, the American invasion/annexation of the Philippines was a RACIST war. Ininsulto, niyurakan ang ating pagkabansa, kultura, pagkatao, kakayanan, at pati histura. Para ano? Para sa MERKADO ng hilaw at yari nang produkto.

Kapal ng propaganda. Mas sibilisado pa nga tayo sa kanilang Kalbong Agila sila dahil bago pa man dumating ang mga Kastila, pantay na ang katayuan ng babae at lalaki sa ating bayan.

Pre-Spanish Philippine/Taga-Ilog society gave women the right to engage in commerce, equal rights as men, equal inheritance, and also the right to rule. Compare that to the U.S. which gave their women the right to vote only in the early 1900s and which deprived widows of inheritance as late as the 1800s.

http://www.onlinewomeninpolitics.org/phil/herstory_wfs.pdf

Ang tunay na "barbaro," mabangis, at hindi sibilisado ay yung NAGKALAKAL ng TAO (slavery) at bumili/nagbenta ng isang buong arkipelago sampu nang mga naninirahan/may-ari nito (say, the immoral 1898 Treaty of Paris).

Hindi lamang yun. Nang pumalag ang mga Pilipinas/Taga-Ilog at naglunsad ng digmaan para sa ipaglabanan ang kalayaan, ang Estados Unidos ay gumamit ng umaatikabong panlilinlang, water cure torture, reconcentration camps, at iba pang barbarong paraan para magapi at mapasunod ang ating bayan.

 


 

"They referred to the Filipino as "niggers," "barbarians," and "savages," reflecting both the racist and imperialist attitudes of American society at large."
http://books.google.com/books?id=TXE73VWcsEEC&pg=PA9&dq=philippine-american+war+%22first+vietnam%22&hl=en&ei=FoBMTfaUNMjorAfgnYzZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q=They%20referred%20to%20the%20Filipino%20as%20%22niggers%2C&f=false

"But as early as April 1899, General Shafter gave grisly portent to the future conduct of the war: 'It may be necessary to kill half of the Filipinos in order that the remaining half of the population may be advanced to a higher plane of life than their present semi-barbarous state affords.'"
http://books.google.com/books?id=TXE73VWcsEEC&pg=PA9&dq=philippine-american+war+%22first+vietnam%22&hl=en&ei=FoBMTfaUNMjorAfgnYzZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q=%22It%20may%20be%20necessary%20to%20kill%20half%20&f=false

"They [Filipinos] are a barbarous race...The Filipino is the South Sea Malay, put through a process of three hundred years of superstition in religion...It is barely possible that 1,000 men in all the archipelago are capable of self-government in the Anglo-Saxon sense...and there are over 5,000,000 people to be governed" - Sen. Alfred J. Beveridge
http://books.google.com/books?id=TXE73VWcsEEC&pg=PA9&dq=philippine-american+war+%22first+vietnam%22&hl=en&ei=FoBMTfaUNMjorAfgnYzZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q=are%20a%20barbarous%20race&f=false

""Civilize Them with a Krag" was the song of the soldiers who came to impose American rule. The Philippine-American War caused an inordinate amount of diilocation, devastation, and suffering. Torture, massacres, and pillaging occurred. With its similarities to the Vietnam War, [it] is sometimes refereed to as the "first Vietnam."
http://books.google.com/books?id=Sp3U1oCNKlgC&pg=PA15&dq=philippine-american+war+%22first+vietnam%22&hl=en&ei=FoBMTfaUNMjorAfgnYzZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=Civilize%20Them%20with%20a%20Krag&f=false


Ang TUNAY na PAKAY? Imperyalismo, para sa kapitalismo. Ating likas na yaman lupa/tubig/mineral, atbp. at merkado ng yari nang mga produkto.

"No land in America surpasses in fertility the plains and valleys of Luzon. Rice and coffee, sugar and coconuts, hemp and tobacco, and many products of the temperate as well as the tropic zone grow in various sections of the archipelago....The wood of the Philippines can supply the furniture of the world for a century to come. At Cebu the best informed man in the island told me that 40 miles of Cebu's mountain chain are practically mountains of coal..." - Sen. Alfred J. Beveridge
http://books.google.com/books?id=TXE73VWcsEEC&pg=PA9&dq=philippine-american+war+%22first+vietnam%22&hl=en&ei=FoBMTfaUNMjorAfgnYzZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=snippet&q=in%20fertility%20the%20plains%20and%20valleys%20of%20Luzon.&f=false


In fairness, may mga Amerikanong tumuligsa sa polisiyang imperyalista nina McKinley at Roosevelt na makikita nga sa "Anti-Imperialist League." Ang kaso, ang nanaig ay ang kasamaan/kasakimang pang-kapitalismo o kung anuman.

Idinagdag nga pala ni barbarong Sen. Beveridge na "the Philippines is ours forever." Kaya siguro hanggang ngayon ay tila hindi sila mawala-wala sa lupaing Taga-Ilog.

Ang hindi niya sinabi ay ang katotohanang kahit ang Ehipto at Roma ay bumagsak din. Ang rasistang at mamamatay-para-sa-merkado na Kalbong Agilang ay mukhang pabagsak na....

_________


Photo art: Jesusa Bernardo

Raw Photo Credit: http://paideia3.blogspot.com/2010/02/american-imperialism-and-brown.html


Licencia de Creative Commons Reposts are licensed to the respective authors. Otherwise, posts by Jesusa Bernardo are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Philippines.

No comments:

total pageviews since july 2010